DAB radio eller som det også heter, DAB+. Dette er den nye kommunikasjonsplattformen for radio. DAB radio tar over for det gamle FM nettet. Det vi si, at om man ønsker riksdekkende kanaler i Norge, må man investere i DAB+ Radio. Dette gjelder bilradioen, hytteradioen, campingvogn, båt osv. 
Det betyr at for å få inn DAB radio, må man også bruke riktige antenne, da DAB sender på en annen frekvens, en det gamle FM nettet. Normalt følger det med ny antenne til DAB Radioen, om det ikke gjør det er det viktig at man spør fagfolk.  Vi i DAB Radiobutikken har knyttet til oss en servicepartner, Elektronikk Service A/S Kristiansand. De har godkjenningene til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Og er eksperter på antenne teknikk
De kan dette med montering av DAB radio i bil og hjemme. 
DAB Radio+ kommer i forskjellige varianter, som Adapter, komplett bilradio, komplett hjemme radio, og som reciver til allerede eksisterende lyd anlegg. Kvaliteten på lyden er annerledes enn på det gamle FM-nettet. Når signalet på FM ble dårlig, fikk man inn sus i høyttaleren, men på DAB radio, som er digitalt, vil man simpelthen ikke få lyd, om signalet er for dårlig. Lydkvaliteten er noe mer snevert en på FM, men kanalvalg og enkelhet trumfer dette, slik at man få flere fordeler enn ulemper med DAB+ Radio.  
Når det snakkes om at FM nettet slukkes, menes bare NRK kanalene, resten av kanalene stenger september. Lokalradioen vil fortsatt sende på FM foreløpig. Men intensjonen er at alt skal over på DAB radio, om ca 5 år.